Svet staršev predlaga nadstandardne programe, daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah, daje mnenje o  predlogu programa razvoja šole in o letnem delovnem načrtu, razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni  problematiki, obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, voli predstavnike v svet šole in opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
Je posvetovalni organ ravnatelja šole in je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši  izvolijo na roditeljskem sestanku. Predsednik sveta staršev se izvoli za vsako šolsko leto posebej. Sestanki sveta staršev so  običajno naslednji ponedeljek po dnevu, ko so organizirane govorilne ure.

DOKUMENTI:

Šolsko leto 2019/20

– Izbor delovnih zvezkov: Datoteka

– Primerjava cen: Datoteka

– Zapisnik 3. seje Sveta staršev: Datoteka

– Prometna problematika: Datoteka

– Zapisnik 2. seje Sveta staršev: Datoteka

– Zaključno poročilo 2018/19: Datoteka

– Razvojni načrt 2019-2024: Datoteka

– Zaključno poročilo šolski sklad 2018/19: Datoteka

– Sprememba pravil za statuse: Datoteka

– Postopek za pridobitev statusa: Datoteka

– Zapisnik 1. seje Sveta staršev: Datoteka

– Kriteriji za dodelitev subvencije: Datoteka

– LDN 2019/2020: Datoteka

Šolsko leto 2018/19

– Oris poučevanja nemščine: Datoteka

– Zapisnik 4. seje Sveta staršev: Datoteka

– Poročilo ravnatelja: Datoteka

– Izbor delovnih zvezkov in učbenikov: Datoteka

– Zapisnik 3. seje Sveta staršev: Datoteka

– Informacije ravnatelja: Datoteka

– Zapisnik 2. seje Sveta staršev: Datoteka

– LDN 2018/19: Datoteka

– Zaključno poročilo 2017/18: Datoteka

– Zapisnik 1. seje Sveta staršev: Datoteka

– Zapisnik 1. seje vrtec: Datoteka

Šolsko leto 2017/18

– Izbor delovnih zvezkov in učbenikov: Datoteka

– Odkrivanje in delo z nadarjenimi: Datoteka

– Poročilo ravnatelja: Datoteka

– Zapisnik 3. seje Sveta staršev: Datoteka

– Zapisnik 2. seje Sveta staršev: Datoteka

Anketa 2017, predloge, pohvale,…: Datoteka

Anketa 2017, rezultati: Datoteka

Foto Brbre: Datoteka

Foto Prijatelj: Datoteka

Foto Studio Ventura: Datoteka

Letak aktiv svetov staršev: Datoteka

Otroci s posebnimi potrebami: Datoteka

Poročilo ravnatelja: Datoteka

– Zapisnik 1. seje Sveta staršev: Datoteka

– Zapisnik 1. seje vrtca: Datoteka

– letni delovni načrt zavoda Datoteka

– zaključno poročilo Datoteka

Šolsko leto 2016/17

– Zapisnik 3. seje Sveta staršev: Datoteka

– Poročilo ravnatelja: Datoteka

– Delovni zvezki 2017/18: Datoteka

– Zapisnik 3. seje vrtca: Datoteka

– Zapisnik 2. seje Sveta staršev: Datoteka

Zloženka

Preventivne_dejavnosti

Poročilo_Šolar_na_smuči

Informacije_ravnatelja

– zapisnik 1. seje Sveta staršev – vrtec Datoteka

– zapisnik 1. seje Sveta staršev – šola Datoteka

– zaključno poročilo Datoteka

– soglasje za pritožbeno komisijo Datoteka

– letni delovni načrt zavoda Datoteka

– vabilo Društva za boljše svet Datoteka

Šolsko leto 2015/16

– zapisnik tretje seje Datoteka

– poročilo ravnatelja Datoteka

– izbor delovnih zvezkov in učnih gradiv Datoteka

– zapisnik druge seje Datoteka

– informacije ravnatelja Datoteka

– zapisnik prve seje Datoteka

– zaključno poročilo za šolsko leto 2014/15 Datoteka

– letni delovni načrt za šolsko leto 2015/16 Datoteka

– šolska pravila Datoteka

Šolsko leto 2014/15

– zapisnik prve seje: Datoteka

– zapisnik druge seje: Datoteka

– zapisnik tretje seje: Datoteka

merila za oblikovanje manjših učnih skupin:  Datoteka  Datoteka  Datoteka

izbor delovnih zvezkov: Datoteka

Deli... Email this to someonePrint this pageShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+
(Skupno 718 obiskov, današnjih obiskov 1)