Svet zavoda imenuje in razrešuje ravnatelja, sprejema program šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, odloča o  uvedbi nadstandardnih in drugih programov, obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki, odloča o  pritožbah v zvezi s statusom učenca kot drugostopenjski organ ter v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi  delavcev iz delovnega razmerja, obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor, šolska inšpekcija, sindikat, svet staršev, skupnost učencev. Opravlja tudi druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

MANDATNO OBDOBJE 2017 – 2021

PREDSTAVNIKI DELAVCEV ŠOLE:

1. Marica Rečnik Hudin

2. Vlasta Bobovnik

3. Vlasta Smrdel

4. Katja Frece

5. Branka Podpečan

PREDSTAVNIKI USTANOVITELJA –> OBČINE HOČE-SLIVNICA:

1. Anita Arzenšek

2. Uroš Blažič

3. Boris Pust

PREDSTAVNIKI STARŠEV:

1. Janko Turner

2. Nataša Muršek Lubanjšek

3. Gregor Cvetko

 

Dokumenti:

PRISTOJNOSTI SVETA ZAVODA: Datoteka

LDN 2017/18: Datoteka

VABILO PRVE SEJE SVETA ZAVODA: Datoteka

ZAPISNIK PRVE SEJE: Datoteka

ZAKLJUČNO POROČILO 2016/17: Datoteka

VABILO DRUGE SEJE SVETA ZAVODA: Datoteka

Deli... Email this to someonePrint this pageShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+
(Skupno 205 obiskov, današnjih obiskov 1)