Naj mesec maj prebudi tudi ljubezen do vseživljenjskega učenja!


Teden vseživljenjskega učenja (TVU) je najvidnejša promocijska akcija na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji, ki jo usklajuje Andragoški center Slovenije.

Teden vseživljenjskega učenja (TVU) je najvidnejša promocijska kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. S projektom opozarjamo na vseprisotnost pa tudi pomembnost učenja – v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema.
Evropsko združenje za izobraževanje odraslih (EAEA) je leto 2018 razglasilo za Evropsko leto kulturne dediščine. Vse leto 2018 praznujemo raznoliko kulturno dediščino Evrope – na nacionalni, regionalni in lokalni ravni ter na ravni EU.

»Naša dediščina: kjer preteklost sreča prihodnost,« je geslo Evropskega leta kulturne dediščine 2018 (ELKD). Namen ELKD je čim več ljudi spodbuditi k odkrivanju in doživljanju kulturne dediščine Evrope ter okrepiti občutek pripadnosti skupnemu evropskemu prostoru.

Kulturna dediščina je namreč pomembna za posameznike, skupnost in družbo. Treba jo je ohranjati in prenašati na prihodnje generacije. Morda se zdi, da je dediščina stvar preteklosti, vendar je hkrati nedvomno tudi temelj prihodnosti – današnja kultura je (tudi) rezultat preteklosti; današnja sedanjost vodi v (nedoločeno) prihodnost. Zato je cilj ELKD, med drugim, približati kulturo mladim, zlasti med evropskim letom.

Evropski parlament je ob razglasitvi ELDK predstavil cilje:

  • izpostaviti kulturno dediščino kot osrednjo komponento kulturne identitete, kulturne raznolikosti in medkulturnega dialoga;
  • okrepiti zavedanje vseh o naši izjemni skupni kulturni dediščini, o vrednotah, ki jih predstavlja dediščina, o njenem družbenem in razvojnem potencialu ter o pravicah in dolžnostih, povezanih z dediščino;
  • spodbuditi čim več ljudi k odkrivanju in raziskovanju vseh oblik kulturne dediščine Evrope ter okrepiti občutek pripadnosti skupni evropski družini.

Nosilec ELKD 2018 je Ministrstvo RS za kulturo, ki koordinira dejavnosti različnih deležnikov. Poleg osrednjih dogodkov v okviru leta se obeležitvi pridružujejo muzeji, galerije in drugi javni zavodi s področja kulture ter drugi vladni in nevladni deležniki, tudi Andragoški center Slovenije. Skupaj bomo kulturno dediščino širši javnosti predstavili na zanimiv in sproščen način ter spodbudili aktiven dialog o njeni vlogi v prihodnje. ACS dejavno sodeluje tudi na strokovnih dogodkih ob Kulturnem bazarju 2018.
Vse soustvarjalce vodi sporočilo, da sta učenje in kultura tesno povezana med seboj. Temu sporočilu bomo posvetili skupno akcijo Učenje in kultura z roko v roki.

Vseživljenjsko učenje in izobraževanje postajata namreč v sodobni družbi vedno bolj pomembna, saj izobraževanje, ki se konča v mladosti, preprosto ne zadošča več niti posamezniku niti sodobni družbi. Vse več odraslih se zaveda, da je znanje temeljna pot do osebnega in poslovnega uspeha. Pogoj za dobro opravljanje dela in kakovostno življenje v družbi je nenehno dopolnjevanje in izpopolnjevanje obstoječih znanj za osebni in socialni razvoj ter potrebe razvoja trga dela.

Letos, ob zaključevanju šolskega leta 2017/18 smo se na naši šoli ponovno odločili, da se pridružimo projektu. V njem bodo sodelovali tako otroci vrtca in šole, njihovi starši, pritegnili pa smo tudi nekaj zunanjih izvajalcev, ki smo jim za sodelovanje zelo hvaležni. Dejavnosti se bodo izvajale od 11. maja pa vse do sredine junija. Vsi dogodki bodo seveda brezplačni in upamo, da bodo udeleženci v njih uživali ter bogatili tako socialno kot intelektualno plat svoje osebnosti.

Dejavnosti na podružnici Reka Pohorje: Datoteka

Dejavnosti na centralni šoli: Datoteka

Poročila dejavnosti:

šport s fizioterapevtko: Datoteka, šport: Datoteka,

na sprehodu z malčki: Datoteka, obisk hočke kripte: Datoteka,

aerobika: Datoteka

 

Deli... Email this to someonePrint this pageShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+
(Skupno 106 obiskov, današnjih obiskov 1)